Work&LifeWork&LifeWork&LifeWork&LifeWork&LifeWork&LifeWork&Life

Work&Life

"Success doesn't come to you…you go to it"

Learn More

Work&Life

Money can't buy life.

Learn More

Work&Life

Dreams don't work, while you don't work.

Learn More

Work&Life

Changes occur only when we go against what used to.

Work&Life

So, what course you are going to be much more important than your speed.

Work&Life

Before you achieve the desired easy, you need to learn how to achieve the desired zealously.

Work&Life

Nobody said it would be easy, but in the end you'll thank yourself for having gone through it all.

Ukraine

Добрий день !
Вітаємо вас на сторінці Elegant Group одноіменної компанії яка займається

⦁ Прибиральними роботами
⦁ Складування, упаковочні роботи
⦁ Монтажні роботи
⦁ Підготовчі та оздоблювальні роботи, спеціалізовані будівельні роботи
⦁ Виробництво текстилю та текстильних виробів, одягу та аксесуарів
⦁ Надання технічних послуг
⦁ Виробництво деревини та виробів з дерева, пробки, соломки і матеріалів для плетіння
⦁ Виробництво гумових та пластмасових виробів
⦁ виробництво і обробка скла
⦁ Виробництво абразивних виробів і неметалевих мінеральних продуктів
⦁ Шліфувальні технічні та дорогоцінні камені
⦁ Виробництва і переробки металургійного заліза, дорогоцінних і кольорових металів і їх сплавів
⦁ Виробництво готових металевих виробів
⦁ Поверхнева обробка та зварювання металів та інших матеріалів
⦁ Виробництво неелектричних побутової техніки
⦁ Виробництво і ремонт оббивки виробів
⦁ Виробництво іншої продукції обробної промисловості

Також компанія займається працевлаштуванням громадян України та громадян держав ЄС на території Чехії, за переліком вище сказаних робіт.

 

Hungarian

Jó napot!
Üdvözöljük a elegáns Group oldalon ugyanazt a nevet, amely foglalkozik
⦁ takarítómunka
⦁ kezelés, csomagolás munka
Szerelési munkák ⦁
⦁ előkészítő és befejező munkák, speciális építési munka
⦁ Textil és textiltermékek, ruhák és kiegészítők
⦁ technikai szolgáltatások
⦁ gyártása fából és fatermékek, parafából, szalmából és fonható anyagból
⦁ gumi és műanyag termékek
⦁ termelés és feldolgozás üveg
⦁ Csiszolótermék gyártása és nemfém ásványi termék gyártása
⦁ Csiszoló műszaki és drágakövek
⦁ termelés és feldolgozás vas acél, nemes és színesfémek és ötvözeteik
⦁ Fémfeldolgozási termék
⦁ Felületkezelés és hegesztés, fémek és egyéb anyagok
⦁ gyártása nem elektromos háztartási készülékek
⦁ gyártása és javítása kárpitozás termékek
⦁ tömegcikkek gyártása feldolgozóipar

A cég részt vesz a foglalkoztatási Ukrajna állampolgárainak és az Európai Unió polgárainak a Cseh Köztársaságban szerint a fenti listából mondta munkát.

England

Good day !

Welcome to the Elegant Group page of the same name which deals
⦁ cleaning works
⦁ handling, packing work
Installation work ⦁
⦁ preparatory and finishing works, specialized construction work
⦁ Manufacture of textiles and textile products, clothes and accessories
⦁ Providing technical services
⦁ Manufacture of wood and of products of wood, cork, straw and plaiting materials
⦁ of rubber and plastic products
⦁ production and processing of glass
⦁ Production of abrasive products and non-metallic mineral products
⦁ Grinding technical and precious stones
⦁ production and processing of iron steel, precious and non-ferrous metals and their alloys
⦁ of fabricated metal products
⦁ Surface finishing and welding of metals and other materials
⦁ Production of non-electrical household appliances
⦁ manufacture and repair of upholstery products
⦁ Manufacture of other products manufacturing industry
The company is engaged in the employment of citizens of Ukraine and citizens of the EU in the Czech Republic, according to the list above said work.

Russia

Добрый день !
Приветствуем вас на странице Elegant Group одноименной компании которая занимается
⦁ Уборочные работы
⦁ Складирование, упаковочные работы
⦁ Монтажные работы
⦁ Подготовительные и отделочные работы, специализированные строительные работы
⦁ Производство текстиля и текстильных изделий, одежды и аксессуаров
⦁ Предоставление технических услуг
⦁ Производство древесины и изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения
⦁ Производство резиновых и пластмассовых изделий
⦁ производство и обработка стекла
⦁ Производство абразивных изделий и неметаллических минеральных продуктов
⦁ Шлифовальные технические и драгоценные камни
⦁ Производство и переработки металлургического железа, драгоценных и цветных металлов и их сплавов
⦁ Производство готовых металлических изделий
⦁ Поверхностная обработка и сварка металлов и других материалов
⦁ Производство неэлектрических бытовой техники
⦁ Производство и ремонт обивки изделий
⦁ Производство продукции обрабатывающей промышленности
Также компания занимается трудоустройством граждан Украины и граждан государств ЕС на территории Чехии, по перечню выше сказанных работ.

Elegant Group s.r.o.

Запрошує на роботу швачок
Ціна 75 крон / година
Житло надається
За більш детальною інформацією Звертайтеся

Приглашает на работу швей
Цена 75 крон / час
жилье предоставляется
За более подробной информацией обращайтесь

Invited to work seamstresses
Price Korun 75 / hour
Accommodation provided
For more information, please contact

Meghívott dolgozni varrónők
Ár korun 75 / óra
Szállás biztosítva
További információért, kérjük, forduljon

+420 774 229 288
+380 68 848 6581
+380 66 833 9341
+380 95 717 0127
eduardyuhas@elegantgroup.eu